Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτήριο;

Ένα αιώνιο δίλημμα των γονέων είναι και αυτό… Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτήριο; Οι εγγραφές σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και όλες οι προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι προς συζήτηση. Βέβαια το συγκεκριμένο δίλημμα θεωρώ πως τείνει να εκλείψει καθώς τα δίδακτρα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όχι απλώς είναι υψηλά, αλλά σχεδόν απαγορευτικά εάν αναλογιστούμε … Continue Reading