Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το blog είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και o ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ορθότητα ή την πληρότητα των περιεχομένων.
Το mommyjammi.gr δεν είναι υπεύθυνο για την αναδημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτού του blog σε άλλες τοποθεσίες Web ή μέσα ενημέρωσης χωρίς την έγγραφη άδειά του.

Το mommyjammi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών ή/και της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας του οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον καταναλωτή για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

 

Σχόλια στις Αναρτήσεις
Δικαίωμα αυτόματης διαγραφής σχολίων για τους παρακάτω λόγους:
1 Σχόλια που κρίνονται να είναι spam ή ύποπτα για spam
2 Σχόλια που συμπεριλαμβάνουν βωμολοχίες
3 Σχόλια που περιέχουν γλώσσα ή έννοιες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικά
4 Σχόλια που προσβάλλουν ένα συγκεκριμένο άτομο.

 

Πνευματικά Δικαιώματα 
Όλο το περιεχόμενο σε αυτό το blog αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mommyjammi.gr σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”.
Η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός της παρακάτω περίπτωσης.
Ένα σύντομο απόσπασμα του περιεχομένου μπορεί να αναφέρεται εφ’ όσον παρέχεται ένας σύνδεσμος (link) στην σελίδα προέλευσης του περιεχομένου σε αυτό το blog και ο συντάκτης αποδίδεται σωστά.
Το mommyjammi.gr αποτελεί διακριτικό τίτλο και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Πνευματικά Δικαιώματα των Εικόνων
Για όλο το οπτικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το blog, κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να εξασφαλίζεται η συναίνεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων για δημοσίευση. Σε περίπτωση που ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι άγνωστος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του οπτικού υλικού είναι πνευματική ιδιοκτησία του mommyjammi.gr πάνω στο οποίο και αναγράφεται το σχετικό λογότυπο.

 

E-shop
Το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός του mommyjammi.gr είναι νόμιμη ατομική επιχείρηση με φυσική έδρα τον Πειραιά και διεύθυνση Αντωνίου Θεοχάρη 55, με Τ.Κ. 18538 και αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 055186509000 με αρμόδια ΔΟΥ την Γ’ Πειραιά. Το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και όλες τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών/πωλητών και χρηστών/αγοραστών καθορίζουν οι διατάξεις του Ν.2251/1994 τροποποιηθέντος με το Ν.3587/2007 περί προστασίας του καταναλωτή και την οδηγία 2011/83/ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος. Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.
Το mommyjammi.gr, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις άπο την πραγματικότητα στην εμφάνιση των χρωμάτων των προϊόντων λόγω ρυθμίσεων της οθόνης του εκάστοτε χρήστη.