Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το blog είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και o ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ορθότητα ή την πληρότητα των περιεχομένων.
Το mommyjammi.gr δεν είναι υπεύθυνο για την αναδημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτού του blog σε άλλες τοποθεσίες Web ή μέσα ενημέρωσης χωρίς την έγγραφη άδειά του.

Το mommyjammi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών ή/και της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας του οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον καταναλωτή για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

 

Σχόλια στις Αναρτήσεις
Δικαίωμα αυτόματης διαγραφής σχολίων για τους παρακάτω λόγους:
1 Σχόλια που κρίνονται να είναι spam ή ύποπτα για spam
2 Σχόλια που συμπεριλαμβάνουν βωμολοχίες
3 Σχόλια που περιέχουν γλώσσα ή έννοιες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικά
4 Σχόλια που προσβάλλουν ένα συγκεκριμένο άτομο.

 

Πνευματικά Δικαιώματα 
Όλο το περιεχόμενο σε αυτό το blog αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mommyjammi.gr σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”.
Η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός της παρακάτω περίπτωσης.
Ένα σύντομο απόσπασμα του περιεχομένου μπορεί να αναφέρεται εφ’ όσον παρέχεται ένας σύνδεσμος (link) στην σελίδα προέλευσης του περιεχομένου σε αυτό το blog και ο συντάκτης αποδίδεται σωστά.
Το mommyjammi.gr αποτελεί διακριτικό τίτλο και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Πνευματικά Δικαιώματα των Εικόνων
Για όλο το οπτικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το blog, κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να εξασφαλίζεται η συναίνεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων για δημοσίευση. Σε περίπτωση που ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι άγνωστος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του οπτικού υλικού είναι πνευματική ιδιοκτησία του mommyjammi.gr πάνω στο οποίο και αναγράφεται το σχετικό λογότυπο.